سامانه‌های نهفته در بسیاری از فناوری‌های امروزی از جمله سامانه‌های هوافضایی و نظامی در حال استفاده هستند. از همین روی، سامانه‌های نهفته هدف جذابی برای هکرها به شمار می‌روند، چون به آن‌ها دسترسی کامل به داده‌های تولید شده، پردازش شده و حتی در حال انتقال ارائه می‌دهند.
محافظت از سامانه‌های نهفته به دلیل محدودیت‌هایی که این تجهیزات دارند، کاملا چالش بر انگیز است. برای ایجاد یک نرم‌افزار کاربردی و همچنین ایمن برای سامانه‌های نهفته، توسعه‌دهندگان به دانش عمیق و تجربه گسترده نسبت به برنامه‌نویسی ایمن و شناخت تهدیدات سامانه‌های نهفته نیاز دارند، تا با توجه به محدودیت‌های این سامانه‌ها بتوانند نرم‌افزارهای ایمن در مقابل تهدیدات سایبری پیاده‌سازی کنند.
در این مقاله، برخی از تهدیدات رایج بر علیه سامانه‌های نهفته برای مطالعات آتی را معرفی خواهیم کرد.
نویسنده: میلاد کهساری الهادی
مقاله اول: دریافت
مقاله دوم: دریافت