در این مجموعه از مقالات، به معماری و ساختار سامانه‌عامل ویندوز خواهیم پرداخت. علاوه بر بررسی مفاهیم پایه و فناوری های مورد استفاده در این سامانه عامل، به مباحث مهم دیگر مانند توسعه درایورها، دیباگ کرنل، مباحث پایه توسعه نرم افزار، نحوه عملکرد حافظه مجازی و امنیت و ... خواهیم پرداخت. همانطور که ممکن است شما به عنوان یک برنامه نویس ویندوز آشنایی داشته باشید، ویندوز یک سامانه عامل بزرگ و بسیار پیچیده است، از همین روی آشنایی با معماری و ساختار آن به ما کمک خواهد کرد که در برنامه نویسی بهترین استفاده را از منابع ویندوز ببریم. این مجموعه مقالات به روزرسانی خواهد شد.